filosofie

  

I nspirerend is het om te begrijpen in welke tijd en cultuur we leven en door welke ideeën en gedachten we beïnvloed worden. Wanneer we dit beter zien kunnen we onze eigen overtuigingen en waarden beter benoemen en vormgeven.

Gender studies:

» De schoonheid van verschil

Verschil en de bevoorrechte positie van de man in de man/vrouw relatie: (Thesis MA Filosofie, VU Amsterdam)

Kunnen als aparte lezingen/seminars gegeven worden of als cursus
Huldah

  1. Geschiedenis van de vrouw in de Westerse beschaving
  2. Mannelijke en vrouwelijke identiteit in de Premoderne, Moderne en Postmoderne wereld
  3. Postmodern feminisme en Christelijke filosofie
  4. Christelijke filosofie (Dooyeweerd), de Reformatie en het concept van de vrouw
  5. Man en vrouw als Imago Dei

Lees de volledige beschrijving


» De strijd rondom gender complementariteit

Subordinatianisme in de evangelische stroming (1-2 dagdelen)

Lees de volledige beschrijving


Cultuur:

» Westerse cultuur, secularisatie en christelijke filosofie

ruins Door beter te begrijpen welke ideeën ons leven beïnvloeden, kunnen we onze cultuur en onszelf beter begrijpen en eerder aanvoelen waar de ander mee bezig is. Ook kunnen we hierdoor de waarde zien van het christelijke denken en hoe we daar uit kunnen putten voor inspiratie.

Lees de volledige beschrijving


» Leven als een volk van hoop

Lezingen n.a.v. een boek van Jeff Fountain.

hopeEuropa komt vaak negatief in het nieuws. Hoe kunnen we als christenen in Europa leven vanuit hoop?

Lees de volledige beschrijving

Wilt u Paulien vragen om te spreken, preken of een cursus te geven, stuur dan een bericht