biografie

  

Mijn levensreis:

Geboren in een gezin van vier kinderen met een vader als huisarts, die bewogen was voor de naaste en een heel gastvrije moeder, kwam ik al jong in aanraking met de pijn en eenzaamheid waar mensen onder kunnen lijden. Tijdens mijn tienerjaren worstelde ik met grote vragen zoals het kwaad in de wereld en in mijzelf.  Het was de tijd van een dreigende atoomoorlog en van onbeantwoorde vragen over hoe de Westerse beschaving zo diep had kunnen vervallen tot grote wreedheden en genociden.  Daardoor keerde ik het christelijk geloof, wat Europa gevormd had en wat kennelijk gefaald had, de rug toe.

flower-power-dress-upOok worstelde ik met depressies en zocht vervulling in allerlei ervaringen en onderzocht psychologie, oosterse religies, alternatieve leefwijzen, etc. op zoek naar zingeving.

Na een lange zoektocht vond ik Jezus Christus als degene die mijn leven leidt en betekenis geeft; als degene die mijn inspiratiebron is. Sindsdien staat mijn leven in het teken van het leren kennen van Gods liefde en het leren liefhebben van anderen vanuit verbondenheid met Hem.

De wereld in:

Ik ben als ergotherapeut opgeleid en heb dit beroep eerst in een verpleeghuis uitgeoefend. Het leven als zendeling sprak mij enorm aan en na een paar jaar volgde ik bij Jeugd met een OpdraREFUGEEScht  een opleiding in Zwitserland. In 1980 reisde ik naar Thailand en werkte een jaar onder de Cambodjaanse vluchtelingen  die de ‘Killing Fields’ overleefd hadden.  In Azië werd duidelijk dat miljoenen mensen nog nooit van Jezus gehoord hadden en er bleek veel openheid te zijn.

Mijn verlangen om zoveel mogelijk mensen op een aantrekkelijke manier te bereiken met het Goede Nieuws werd vervuld door de Far East Evangelism Teams.  Zes jaar lang woonde ik in Hong Kong en reisde met deze teams door het Verre Oosten om over God te vertellen: vele FEET Teams vertolken tot op de dag van vandaag deze hoop voor de toekomst, d.m.v. dans, drama, muziek en persoonlijke verhalen, waardoor duizenden mensen bereikt worden!

FEET

Vrouw-zijn:

4In 1987 ging ik terug naar Nederland en volgde ik een Leiderschaps Training School en werd gevraagd om TV presentatrice te worden voor het programma Vrouw-Zijn van de E.O. Dit bracht me in de wereld van vele duizenden vrouwen. Sindsdien heeft het onderwerp vrouw-zijn me beziggehouden en is dit een belangrijk thema in mijn leven geworden.

Op vele vrouwenbijeenkomsten en conferenties sprak ik over gerelateerde thema’s.

Leiderschap:

Na lang wachten, ik was 36 (en het was al het wachten waard), leerde ik George (41) kennen met wie ik sinds 1991 heel gelukkig getrouwd ben. We hebben geen kinderen kunnen krijgen, maar weten ons vervuld in onze relatie met onze hemelse Vader en met elkaar.  We maakten 10 jaar deel uit van het leidinggevende team van een Vineyard gemeente met veel jonge mensen.  Preken, cursussen geven, pastoraal werk, teams coachen, hulp aan asielzoekers opzetten, zendingswerk begeleiden en vele andere activiteiten vulden mijn leven.  Leiderschap in gemeenten en organisaties is sindsdien iets waar ik graag over spreek.

Na een rustperiode werkte ik een paar jaar als office manager, waarna ik een jaar docent en mentor was aan een Theologische Hogeschool (Azusa – Vrije Universiteit).

Filosofie:

5Aansluitend volgde ik een Master in Christelijke filosofie aan de Vrije Universiteit waar ik in 2012 mijn bul haalde. Ook hier kwam het onderwerp ‘vrouw’ weer terug. Publicaties: Thesis – The Beauty of Difference).

Vrouwen en leiderschap:

In deze periode hebben George en ik het boek Waarom geen Vrouwen opnieuw uitgegeven via ‘Inside Out Publishers’  en organiseerden we een conferentie rond deze boeklancering.  Het thema vrouwen in leidinggevende posities in kerk en christelijke organisaties heeft mijn hart.
In 2013 schreef ik een publicatie, uitgegeven door het theologische bulletin ‘Geestkracht’De strijd rondom gender-complementariteit.
Sinds mijn studie ben ik weer actief met het spreken voor (vrouwen) conferenties, in gemeenten en voor Navigator studenten en radioprogramma’s .

6

Het Deborah Netwerk voor vrouwen in leidinggevende posities heeft ook mijn hart, wat ik met veel plezier mag faciliteren, samen met een paar prachtige vrouwen.

Sinds 2013 maak ik deel uit van de kernredactie (bij Jongbloed uitgeverij) voor de eerste Vrouwenbijbel die in Nederland uitgegeven zal worden (verwacht in 2015). Een mooi en uitdagend initiatief!
logo

 

 

Wanneer je meer wilt weten of mij uit wilt nodigen voor lezingen, preken, seminars, conferenties of cursussen, klik dan op deze link zodat je met mij contact kunt opnemen.