geluidopnames

  

16 November Interview Vrouw en Kerk (Groot Nieuws Radio)

De positie en rol van de vrouw in de kerk is een onderwerp waar zeer uiteenlopende meningen over bestaan in sommige stromingen van de kerk. In dit interview vertel ik over de uitkomsten van mijn onderzoek; hoe het beeld van de vrouw door de eeuwen heen bepaald is door filosofische en theologische aannames waarbij het verschillend zijn van de vrouw altijd in haar nadeel uitwerkte.

In de man/vrouw relatie blijkt zowel gelijkwaardigheid als verschil van essentieel belang voor een vruchtbare relatie. Gelijkwaardigheid van man en vrouw niet alleen in wezen, maar ook in rol en functie.

Download de mp3: http://www.paulienzeemanlens.com/wp-content/uploads/grootnieusradio16nov.mp3


12 Oktober Interview Tienerdepressies (Eva radio)

In dit interview vertel ik over mijn worsteling met depressies toen ik een tiener was. Ook nadat ik christen werd was ik gevoelig voor depressieve klachten. Dit veranderde niet in een keer, maar geleidelijk, soms met bijzondere hoogtepunten, maar meestal door een proces van transformatie door het zoeken van de nabijheid van Jezus. Hij belooft dat wie Hem volgt nooit meer in duisternis zal leven, en dit werd steeds meer een realiteit in mijn leven. Door al deze moeite heen leerde ik Hem steeds beter kennen en weet ik me nu rijker dan ooit.

Op Eva Radio luisteren: http://www.eo.nl/archief/radio/evaradio/aflevering-detail/aflevering/eva-radio-2894d4739c/

Of de mp3 downloaden: http://www.paulienzeemanlens.com/wp-content/uploads/EvaRadio12oktober2013.mp3