Interview Vrouw en Kerk (Groot Nieuws Radio)

100_0590De positie en rol van de vrouw in de kerk is een onderwerp waar zeer uiteenlopende meningen over bestaan in sommige stromingen van de kerk. In dit interview vertel ik over de uitkomsten van mijn onderzoek; hoe het beeld van de vrouw door de eeuwen heen bepaald is door filosofische en theologische aannames waarbij het verschillend zijn van de vrouw altijd in haar nadeel uitwerkte.

In de man/vrouw relatie blijkt zowel gelijkwaardigheid als verschil van essentieel belang voor een vruchtbare relatie. Gelijkwaardigheid van man en vrouw niet alleen in wezen, maar ook in rol en functie.

Download de mp3 van 16 Nov: http://www.paulienzeemanlens.com/wp-content/uploads/grootnieusradio16nov.mp3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>