leiderschap

  

I nspirerend is het besef dat ieder van ons een mate van leiderschap heeft en invloed uit kan oefenen die we ten goede kunnen gebruiken; dat we bovendien groeien in het uitoefenen van invloed.

» Vrouwen en leiderschap in de kerk

Afbeelding4Voor sommigen is dit onderwerp een NON ISSUE: De vrouw van deze tijd is toch al bevrijd van oude denkbeelden over een ondergeschikte rol – deze strijd is toch al gestreden…?

De ervaring leert dat ook voor degenen die geloven dat vrouwen de ruimte hebben voor elke gave, meestal niet weten waarom vrouwen wel leiding kunnen geven. Ze weten niet hoe je de moeilijke ‘zwijgteksten’ moet zien: er wordt vaak gezegd dat dit te maken had met het feit dat Paulus een vrouwenhater was.

Lees de volledige beschrijving


» EQUIP Leiderstraining

maxwelEquip Leadership Certificaat – driejarige train-the-trainer opleiding voor trainers, coaches en leidinggevenden gevolgd. Onderdeel van John Maxwell’s Million Leaders Mandate.

Onderwerpen zoals: Leiderschap is invloed uitoefenen, Prioriteiten stellen, Integriteit ontwikkelen, Positieve verandering creëren, Problemen oplossen, Mensen ontwikkelen, Visie, etc.

(lezingen of cursus)


» De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

(geïntegreerd in Christelijk denken)

coveyPersoonlijke doelstellingen formuleren:

  1. Wees pro-actief
  2. Begin met het einde voor ogen
  3. Begin bij het begin

Relaties opbouwen:

  1. Denk win-win
  2. Eerst begrijpen, dan begrepen worden
  3. Zoek synergie
  4. Principes van zelfvernieuwing

(lezingen of cursus)


» Dienend leiderschap

Situationeel leiderschap. De verschillende stijlen van leiderschap die nodig zijn om aan te sluiten bij de context van een organisatie/gemeente/kerk.

(Directief, coaching, ondersteunend of delegerend leiderschap, n.a.v. Ken Blanchard)

 

Wilt u Paulien vragen om te spreken, preken of een cursus te geven, stuur dan een bericht