boeken

Samen dansen in de kerk, Almatine Leene

samenAlmatine Leene legt uit wat de Drie-eenheid betekent voor de rol van mannen en vrouwen in de kerk. Op een frisse manier bespreekt ze bijvoorbeeld of het belangrijk is dat Jezus man was, en waarom we in vrouwelijke termen over de kerk spreken.

Willen we als mannen en vrouwen Gods beeld vertegenwoordigen dan moeten mannen en vrouwen op alle vlakken in de kerk samenwerken. Dat betekent meer ‘dansen’ in de kerk.

Triniteit, antropologie en ecclesiologie (proefschrift), Dr. Almatine Leene

trinWereldwijd is sinds de twintigste eeuw voor twee onderwerpen in de theologie opvallend veel aandacht. De leer van de Drie-eenheid is in de breedte van alle kerken een belangrijk onderwerp geweest, evenals het debat over de positie van mannen en vrouwen in de kerk.

Almatine Leene onderzoekt hoe deze onderwerpen met elkaar verbonden zijn en welke invloed de godsleer heeft op de vooronderstellingen over mannen en vrouwen in de kerk. … LEES MEER »

Waarom Geen Vrouwen

Afbeelding4Waarom krijgen vrouwen zo weinig ruimte in de kerk? Behoren zij niet evenzeer tot het lichaam van Christus als mannen? Waarom moeten vrouwen van de zijlijn toekijken, terwijl de mannen handen te kort komen om de opdracht van Jezus Christus uit te voeren? O, zegt de Bijbel dat? Zou het niet zo kunnen zijn dat wij de Bijbel selectief lezen, als het gaat om de positie van vrouwen?

Waarom geen vrouwen? Gooit geen olie op het vuur van de discussie, maar werpt er licht op. Loren Cunningham schetst in grote lijnen welke desastreuze gevolgen de uitsluiting van vrouwen heeft op de … LEES MEER »