Waarom Geen Vrouwen

Afbeelding4Waarom krijgen vrouwen zo weinig ruimte in de kerk? Behoren zij niet evenzeer tot het lichaam van Christus als mannen? Waarom moeten vrouwen van de zijlijn toekijken, terwijl de mannen handen te kort komen om de opdracht van Jezus Christus uit te voeren? O, zegt de Bijbel dat? Zou het niet zo kunnen zijn dat wij de Bijbel selectief lezen, als het gaat om de positie van vrouwen?

Waarom geen vrouwen? Gooit geen olie op het vuur van de discussie, maar werpt er licht op. Loren Cunningham schetst in grote lijnen welke desastreuze gevolgen de uitsluiting van vrouwen heeft op de gemeente van Jezus Christus in een verloren wereld. David Hamilton durft het aan de bewijsteksten nog eens aan een grondig onderzoek te onderwerken en ze te lezen in hun context. Ga mee op verkenning naar de waarde van vrouwen in de Griekse en Romeinse geschiedenis en literatuur, in de geschriften van de Joodse rabbijnen, in de jonge kerk, in de latere kerkgeschiedenis, in de kerk van nu. En durf uzelf de vraag te stellen of vrouwen als volwaardige partners naast mannen mogen staan, in de kerk en daarbuiten.

‘Waarom geen vrouwen?’ kaart een belangrijk en heikel thema aan onder christenen. Het boek is het waard om gelezen te worden door iedere christen die zich een mening wil vormen over vrouwelijk leiderschap in de christelijke gemeente.

Anne Westerduin, theologe en ondernemer van SestraMedia en SestraVrouw. Voormalig hoofdredacteur Eva (EO)

Loren Cunningham en David Hamilton hebben een mooi boek geschreven over vrouwen in de kerk en de zending. Ze nemen de lezer mee in de wereld van de Grieken en de Romeinen en laten zien dat in die cultuur vrouwen een ondergeschikte positie hadden. Tegen die achtergrond laten ze op overtuigende wijze zien hoe revolutionair het evangelie was. Ze analyseren bijbelse teksten zorgvuldig en respectvol en laten zien hoe de Bijbel ook vrouwen alle ruimte geeft om hun gaven in kerk en zending te gebruiken; ook in leidende posities.

Maarten Verkerk, bijzonder hoogleraar christelijke wijsbegeerte.

Hij heeft verschillende artikelen en boeken op zijn naam staan over feminisme, man‐vrouwverhoudingen en de plaats van de vrouw in de kerk.

Lees de PDF: Waarom Geen Vrouwen Bookessay door Corrie Sleebos

Waarom Geen Vrouwen kunt u bij insideout publishers kopen.

Ook beschikbaar in het engels van YWAM Publishing.

image001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>