Triniteit, antropologie en ecclesiologie (proefschrift), Dr. Almatine Leene

trinWereldwijd is sinds de twintigste eeuw voor twee onderwerpen in de theologie opvallend veel aandacht. De leer van de Drie-eenheid is in de breedte van alle kerken een belangrijk onderwerp geweest, evenals het debat over de positie van mannen en vrouwen in de kerk.

Almatine Leene onderzoekt hoe deze onderwerpen met elkaar verbonden zijn en welke invloed de godsleer heeft op de vooronderstellingen over mannen en vrouwen in de kerk.

Centraal staat de vraag: welke implicaties heeft een relationeel verstaan van de triniteitsleer op de antropologische en ecclesiologische aspecten van het debat over mannen en vrouwen in de kerk?

Zij onderzoekt o.a. de rol van relationaliteit in de verhouding tussen Deo uno en Deo trino en beschrijft welke invloed de triniteitsleer heeft op het verstaan van de imago Trinitatis en de implicaties hiervan voor het verstaan van mannelijkheid en vrouwelijkheid.

Tenslotte laat de auteur zien wat de invloed van de godsleer op de ecclesiologie en de ambstleer is. Ook hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de imago Dei en imago Trinitatis.

Haar conclusie luidt: als het uitgangspunt in de imago Trinitatis wordt genomen, is het zeer wenselijk dat mannen en vrouwen samen in de ambten dienen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>