De strijd rondom gender complementariteit

Subordinatianisme in de evangelische stroming

Inleiding:

In de geschiedenis van de Westerse beschaving  is het verschillend zijn van de vrouw t.o.v. de man altijd nadelig geweest  voor de vrouw.  In deze lezingen laat ik zien wat het filosofisch fundament  is (geweest) voor de overtuiging dat het mannelijke superieur is. Ik zal daarna bijdragen bespreken vanuit de  filosofie en theologie, die een man-vrouw relatie voor mogelijk houden waarin gelijkwaardigheid en verschil (differentie) naast elkaar bestaan in een dynamische verhouding welke vruchtbaarheid en voldoening schenkt.

  1. In deze studie  verhelder ik  welke argumenten aangevoerd werden voor mannelijke superioriteit en hoe deze in stand gehouden werden en andere posities blokkeren.  In de man-vrouwrelatie blijken gelijkwaardigheid en verschil twee onmisbare aspecten die bij elkaar gehouden moeten worden; deze balans blijkt noodzakelijk voor een vruchtbare relatie.
  2. Vervolgens  kijk ik beknopt naar de invloed die het evangelie heeft gehad op de man-vrouw relatie en wat de rol van de Reformatie en de evangelische beweging is geweest.  De twintigste eeuw wordt wel de ‘eeuw van de Heilige Geest’ genoemd.  Er blijkt een verband te liggen tussen de aandacht voor de Heilige Geest, en de ruimte die ontstaat voor de vrouw om te kunnen functioneren.
  3. Sinds de 80-er jaren van de vorige eeuw ontstond  de theologie van subordinatianisme waarin hiërarchie en subordinatie in de Triniteit voorbeeld zijn voor de man-vrouwrelatie.  Ik laat zien dat deze leer overeenkomsten heeft met de leer van de Scheppingsorde maar anders is gebaseerd , met  grotere gevolgen voor de man-vrouwrelatie en het beeld van God en met ingrijpende gevolgen voor het beeld en functioneren van de vrouw.
  4. Het beeld van God als de Drie-eenheid dient als beeld voor intermenselijke relaties: van wederkerige onderdanigheid, van het samengaan van gelijkwaardigheid en verschil;  wat in de man-vrouwrelatie weerspiegeld wordt.  In een relatie van  wederkerige dienstbaarheid blijven eenheid (gelijkwaardigheid) en verschil naast elkaar bestaan en wordt Gods beeld zichtbaar in man en vrouw.