De schoonheid van verschil

Verschil en de bevoorrechte positie van de man in de man/vrouw relatie: (Thesis MA Filosofie, VU Amsterdam)

Kunnen als aparte lezingen/seminars gegeven worden of als cursus

Ad 1: Geschiedenis van de vrouw in de Westerse beschaving

Een grondig onderzoek door de geschiedenis van het Westen heen laat zien op welke filosofische argumenten het concept van de vrouw gefundeerd werd. Deze studie toont aan waarom de vrouw als minderwaardig beschouwd werd en de man als superieur gezien en hoe deze gedachten ook invloed hebben gehad op de theologie en geloofspraktijk.

Ad 2: Mannelijke en vrouwelijke identiteit in de Premoderne, Moderne en Postmoderne wereld

Hoe heeft de identiteit van de vrouw zich ontwikkeld van de Oude Wereld naar de Moderne en Postmoderne tijd? Deze studie helpt ons begrijpen welke concepten er bestaan t.a.v. man/vrouw en geeft inzicht in de ideeën die momenteel onze beeldvorming bepalen.

Ad 3: Postmodern feminisme en christelijke filosofie

In deze studie wordt duidelijk hoe het postmoderne feminisme zich losgemaakt heeft van het moderne feminisme.  Sommige conclusies van de postmoderne stroming blijken overeen te komen met christelijke filosofie; ook laat deze studie zien welke verschillen er zijn.

Ad 4: Christelijke filosofie (Dooyeweerd), de Reformatie en het concept van de vrouw

Welke rol heeft de Reformatie gespeeld en later de evangelische beweging t.a.v. het concept van de vrouw? Hoe heeft Herman Dooyeweerd (reformatorische wijsbegeerte) christelijke filosofie vorm gegeven? Wat kan christelijke filosofie betekenen voor het beeld van de vrouw vandaag?

Ad 5: Man en vrouw als Imago Dei

In de conclusie dat man en vrouw naar Gods beeld geschapen zijn laat ik zien welke bijdrage theologie en christelijke filosofie leveren aan het concept van de vrouw. Wanneer gelijkwaardigheid en verschil beide een plaats krijgen in de man/vrouw relatie, ontstaat er synergie, leven. Eenheid en differentie staan in spanning tot elkaar, maar kunnen naast elkaar bestaan en zijn beide nodig voor een vruchtbare relatie.