Westerse cultuur, secularisatie en christelijke filosofie

Door beter te begrijpen welke ideeën ons leven beïnvloeden, kunnen we onze cultuur en onszelf beter begrijpen en eerder aanvoelen waar de ander mee bezig is. Ook kunnen we hierdoor de waarde zien van het christelijke denken en hoe we daar uit kunnen putten voor inspiratie.

Inhoud:

Kennismaking met de ideeën die de Westerse cultuur gevormd hebben en hoe deze zich verhouden tot het christelijke gedachtegoed:

(minimaal 5 avonden/dagdelen. Ook in het Engels)

 1. Premoderne tijd
 2. Christendom
 3. Moderne tijd;
  1. de Reformatie en het rationalisme
  2. de Verlichting en de Grote Opwekkingen
  3. de afbraak van het Modernisme
 4. Postmoderne tijd
 5. Bijbels christelijk wereldbeeld