Vrouwenweekend: Leef!

Vrouwenconferenties Lunteren September en Oktober 2013: Leef!

4Het was een voorrecht om deze 2 conferenties met 1200 vrouwen mee te maken en samen met Ron van der Spoel te mogen spreken.  Er was veel herkenning en verbondenheid in het met elkaar lachen en huilen en het samen naar God gaan met persoonlijke vragen en de wens om Hem nog meer te kennen als onze Vader en Degene die ons leven leidt.

3We stonden stil bij hoe we als vrouwen innerlijke waardigheid ontvangen en kunnen leven vanuit de bestemming en roeping die ons door God gegeven is: we mogen leven ontvangen en leven doorgeven!

Ook sprak ik over emoties die het leven kunnen roven en hoe we door onze relatie met God vernieuwing en transformatie kunnen ervaren.

1Mijn moeder van 90 jaar was er ook bij en mijn zus Eveline.  Er waren vele speciale momenten in het bevestigen en bemoedigen van elkaar als vrouwen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>