Vrouwen en leiderschap in de kerk

Afbeelding4Inleiding:

Voor sommigen is dit onderwerp een NON ISSUE: De vrouw van deze tijd is toch al bevrijd van oude denkbeelden over een ondergeschikte rol – deze strijd is toch al gestreden…?

De ervaring leert dat ook voor degenen die geloven dat vrouwen de ruimte hebben voor elke gave, meestal niet weten waarom vrouwen wel leiding kunnen geven. Ze weten niet hoe je de moeilijke ‘zwijgteksten’ moet zien: er wordt vaak gezegd dat dit te maken had met het feit dat Paulus een vrouwenhater was. Het is een gemiste kans wanneer we meegaan met de veranderingen in de cultuur zonder dat de intentie van Gods prachtige bedoelingen voor de man en voor de vrouw recht gedaan worden (en evenzo Paulus vanuit een ander licht te begrijpen)

Voor anderen is het een HOT ISSUE: In grote delen van de evangelische, pinkster, charismatische en orthodoxe stromingen van de kerk mogen vrouwen geen leiding geven,  spreken of onderwijzen en weet men op grond van een paar  zwijgteksten uit te leggen waarom dit zo is.

Voor hen is dit een heet onderwerp, wat te maken heeft met feminisme en het aanpassen aan de cultuur van deze wereld.  Zij interpreteren de Bijbel vanuit hun trouw en toewijding aan God en willen het Schriftgezag niet ondermijnen. Maar er is ook angst om ernaar te kijken, om met een andere bril naar het woord te kijken; om er inhoudelijk er op in te gaan – angst dat er zulke hete meningsverschillen zullen ontstaan dat het relaties of zelfs gemeenten onder spanning zal zetten.

Het is een FUNDAMENTEEL ISSUE: Iedere vrouw die geroepen is tot geestelijk leiderschap is zal dit willen doen vanuit de zekerheid dat God Zelf haar hier in ondersteunt en dat niet de cultuur leidend is. Wanneer we ons hier niet in verdiepen missen we de kans om expliciet te maken hoe man en vrouw elkaar aanvullen in hun uniciteit en hoe zij samen Gods beeld kunnen weerspiegelen. In Christus worden alle dingen nieuw: ook de relatie tussen man en vrouw.

Het is niet de bedoeling om in een strijd van eigen gelijk terecht te komen. We zullen elkaar moeten verdragen wanneer we niet allemaal op ‘dezelfde pagina’ zitten, en de ander blijven respecteren: ‘Het is niet nodig elkaar te overtuigen om elkaar te verdragen’ (Prinses Beatrix, Kerst toespraak 2010).

Onderwerpen:

table