Leven als een volk van hoop

Lezingen n.a.v. een boek van Jeff Fountain.

hopeEuropa komt vaak negatief in het nieuws. Hoe kunnen we als christenen in Europa leven vanuit hoop?

Het is belangrijk te weten waar we vandaan komen als Europeanen. Welke rol heeft het christelijk geloof gespeeld in de vorming van Europa, wat in het eerste millennium ontstond in de context van het paganisme.

De afgelopen twee millennia heeft Europa eerst het animisme, vervolgens het theïsme en tot slot het materialisme en rationalisme aangehangen. De eerste twee werden verworpen en de ontevredenheid met de derde keuze, het materialisme, leidde tot het huidige postmodernisme.

Postmoderne Europeanen staan open voor de geestelijke werkelijkheid en hebben de keuze tussen theïsme of animisme.

1. Waar komen we vandaan?

2. Kunnen bijbelse waarden een rol spelen in het postchristelijke, postmoderne Europa?

3. Welke invloed kunnen Christenen uitoefenen in de huidige samenleving?

4. Waar kunnen we ons op richten voor geloof, hoop en visie voor de toekomst van Europa?

(1 – 4 avonden/ dagdelen)