Nieuwsbrief 2Inspire 2016

Nieuwsbrief 2Inspire

Najaar 2016

www.paulienzeemanlens.com
Graag praat ik jullie bij over de dingen die mij bezig hebben gehouden in 2016, waar ik jullie ook bij wil betrekken en van op de hoogte wil houden. Willen jullie meer weten, dan kan dat ook via mijn website: www.paulienzeemanlens.com

Studenten

Begin 2016 heb ik aan het Evangelisch College een module filosofie gegeven voor de studenten Missionair Werk, wat een mooie uitdaging was. Na een periode van 2 jaar Flexdocent Ethiek geweest te zijn op de Christelijke Hogeschool Ede, ben ik nu meer intensief betrokken bij de Evangelische Hogeschool in Amersfoort, als tutor en docent. Het geeft veel voldoening te zien hoeveel groei en ontwikkeling mogelijk is in de levens van de studenten en in een jaar tijd!

Vrouwen

Dit jaar stond vaak in het teken van de vrouw vanwege een aantal conferenties en uitgaven rond de vrouw:

Studiedag Missie Nederland – maart 2016
In maart bracht Missie Nederland leiders uit allerlei kerken en gemeenten bij elkaar rond de vraag hoe mannen en vrouwen samen leiding kunnen geven in de kerk. Almatine Leene, Maarten Verkerk e.a. brachten belangrijke bijdragen aan dit thema waardoor verdere verdieping en inzicht gebracht werden vanuit de Bijbel en vanuit de wetenschap. Ik mocht een workshop houden over mijn onderzoek naar de man/vrouw relatie vanuit de filosofie.

Vrouwenbijbel
Na drie jaar meegewerkt te hebben als lid van de kernredactie, was het in september een bijzonder moment: de 'Vrouwenbijbel' werd door Jongbloed gepresenteerd in de sfeervolle St. Janskerk in Gouda. De eerste studiebijbel voor vrouwen in Nederland is een prachtige uitgave geworden!
In deze Bijbel worden vrouwen speciaal onder de aandacht gebracht en vele onbekende vrouwen worden zichtbaar. Meditaties en studies zijn speciaal op vrouwen gericht en het is verrassend te ontdekken hoeveel er in de Bijbel over vrouwen geschreven is!

                 
Nieuw boek: Zonen en dochters profeteren! - September 2016
In september werd tijdens een congres dit nieuwe boek gepresenteerd. Er is het afgelopen jaar keihard gewerkt aan deze uitgave, door de eindredactie (foto onder) en vele auteurs: in totaal 25 auteurs en meelezers die dit project samen gedragen hebben! Ik heb een deel mee mogen lezen en kan dit boek van harte aanbevelen als een verdiepend en vernieuwend werk rond het thema vrouw in de kerk. Te bestellen via Boekencentrum.

Binnenkort: Deborah Netwerk avond
4 november a.s.!

De komende avond zal Maaike Harmsen, een van de voortrekkers van de publicatie Zonen & dochters profeteren, spreken over dit onderwerp (zie boven) en over haar professie als adviseur maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Zij woonde en werkte van 2010 tot 2014 in China, waar ze ondernemingen adviseerde en trainde, maar ook een training MVO voor lokale ondernemers in Noord Korea verzorgde. Momenteel is Maaike part-time bezig met een promotieonderzoek naar westerse chemische bedrijven in Azië en de rol van hun bedrijfsethische codes aldaar.

Wanneer je een vrouw bent die zoekt hoe je in je professie ook het geloof vorm kunt geven, dan willen we er graag voor jou zijn! Van harte welkom op deze avond. Je kunt je opgeven via: www.deborahnetwerk.net

    

Destiny by Design
7-11 november a.s. in Amsterdam
Ook dit jaar zal er weer een cursus ‘Destiny by Design’ gegeven worden bij Jeugd met een Opdracht Amsterdam: voor ieder die meer zicht wil krijgen op Gods roeping en bestemming en die verlangt te weten wat Gods wil is voor de toekomst!Deze cursus is ontworpen en wordt o.a. gegeven door Gwen Bergquist – een inspirerende vrouw met jarenlange ervaring in het luisteren naar Gods stem en het bemoedigen van mensen die Gods leiding zoeken.Zowel voor jonge mensen als mensen in de latere fasen van het leven.
Meer info: destinybydesign.org of ywamamsterdam.com/nl/event/destiny-by-design
    

    

Ambassadeur voor Compassion

Het begon met een ’Blote Voeten Wandeling’ voor Compassion en liep uit op een reis naar Colombia, waar we honderden kinderen bezochten die daar gered worden van armoede. Momenteel ben ik betrokken als ambassadeur voor Compassion en ben beschikbaar voor spreekbeurten voor wie meer wil weten over deze bevrijdende organisatie voor kinderen die kansloos zijn.

Verder ben ik betrokken bij het bestuur van Living Waters en bij de adviesraad van het bestuur van New Wine. Wie daar meer over wil weten of over dingen die genoemd zijn in deze nieuwsbrief, van harte welkom.
Je kunt me benaderen via mijn website: www.paulienzeemanlens.com

Veel zegen in Gods weg met jou: dat Hij steeds weer en steeds meer jouw bron van inspiratie zal zijn!
    

    

Hartelijke groet,

Paulien
Paulien G. Zeeman-Lens
(S)preken, Coaching & Onderwijs

Monnetsingel 39, 6716 RA Ede, Netherlands

M 0610 670 292
T 0318 645 985
E pzlens@gmail.com
W www.paulienzeemanlens.com
click here to unsubscribe